Villkor: Beställning av rapport för företag

Priset för köpt rapport är 425 kronor inklusive moms, som debiteras via kreditkortsbetalning i denna tjänst. Anges möjlighet till ”Köp rapport” finns ägarinformationen och rösträttsinformation (även angiven ”ägarinformationen”) tillgänglig för det önskade aktiebolaget och kunden kommer debiteras direkt via kreditkort genom att klicka och därmed godkänna ”Köp rapport”. Köpet är därmed bindande. Ägarrapporten kommer att levereras inom några minuter till angiven mailadress i denna tjänst.

Om inte Vembi Ägarinformation AB har tillgänglig ägarinformation på efterfrågat bolag kan ägarinformationen beställas via denna tjänst under tjänsten ”Beställ rapport”. Priset för beställd rapport är 425 kronor inklusive moms, som debiteras via kreditkortsbetalning i denna tjänst när ägarinformationen finns tillgänglig och köp köp vid det senare tillfället godkänns av kunden. Vembi Ägarinformation kommer att kontakta kunden på angiven email i denna beställningstjänst så snart ägarinformationen är sammanställd och finns tillgänglig. Beställningstiden är normalt mindre än 24 timmar men kan i undantagsfall under stor arbetsbelastning hos oss eller våra leverantörer uppgå 72 timmar. Beställningen är inte bindande och ingen kostnad kommer att debiteras förrän kunden meddelas att ägarinformationen finns tillgänglig och först då kunden i det senare tillfället anger kreditkortsuppgifter och klickar ”Köp rapport” och därmed godkänner köpet. I det fall att ingen eller endast ytterst knapphändig ägarinformation finns tillgänglig på det beställda företaget kommer kunden informeras om att ingen ägarinformation finns tillgänglig för det beställda företaget och att ingen rapport kan levereras. Kunden kommer i sådant fall inte att debiteras någon kostnad.

Ägarinformationen och rösträttsinformationen (även angiven ”ägarinformationen”) för efterfrågat företag är baserad enbart på publikt tillgänglig information om alla eller delar av företagets ägare per angivet datum. Vembi Ägarinformation AB har endast tillgång till viss publikt tillgänglig ägarinformation vilket innebär att alla ägare inte alltid kan anges i rapporten. Vembi Ägarinformation AB garanterar ej ägarinformationens fullständighet, aktualitet eller korrekthet då det finns ett flertal faktorer utanför Vembi Ägarinformation ABs kontroll som kan påverka kvaliteten samt tillgängligheten på publik ägarinformation. Vembi Ägarinformation AB bär därför inget ansvar för ägarinformationens fullständighet, aktualitet eller korrekthet, ej heller tar Vembi Ägarinformation AB något ansvar för beslut, eller konsekvenser av beslut, som fattas med denna ägarinformation som grund. Ägarinformationen för efterfrågat företag är baserad enbart på publikt tillgänglig information per angivet datum. Vembi Ägarinformation AB kan ej garantera att inga senare ägarförändringar skett efter det angivna datum i rapporten.