Utgivaransvar

Vembis databas är grundlagsskyddad. Den information Vembi tillhandahåller genom webbsidan vembi.se samt genom våra övriga produkter är en databas – d v s en samling av information lagrad på ett strukturerat sätt för behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Ansvarig utgivare för ovan nämnda områden är Robin Karlsson, utsedd av Vembi Ägarinformation AB.